شنبه 11 دی 1395 ساعت 21:04

مجله خط خطی، 4 سال قبل، به واسطه گرانی مسکن و کوچک شدن خانه ها، موضوع گور خواب ها را مطرح کرده بود!

lOgi ox oxdT 4 shg rfgT fi Uhsxi 'vhkd ls;k U ;UI; ank ohki ihT lUqUu 'Uv oUhf ih vh lxvp ;vni fUn! hdk 'Uv hOhvi nhni ld‌aUn! lOgi ox oxdT 4 shg rfgT fi Uhsxi 'vhkd ls;k U ;UI; ank ohki ihT lUqUu 'Uv oUhf ih vh lxvp ;vni fUn!

تصویر خبر
این-گور-اجاره-داده-می-شود-
برچسب های مرتبط: