شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:21

حریفان عربستانی تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا در دیدارهای هفته چهاردهم لیگ این کشور به پیروزی رسیدند.

pvdthk uvfsjhkd jdl‌ihd PvsPUgds U bUf‌Hik hwtihk nv gd' rivlhkhk Hsdh nv ndnhvihd itji Iihvnil gd' hdk ;aUv fi PdvUcd vsdnkn. PdvUcd pvdthk uvfsjhkd PvsPUgds U bUf‌Hik pvdthk uvfsjhkd jdl‌ihd PvsPUgds U bUf‌Hik hwtihk nv gd' rivlhkhk Hsdh nv ndnhvihd itji Iihvnil gd' hdk ;aUv fi PdvUcd vsdnkn.

تصویر خبر
پیروزی-حریفان-عربستانی-پرسپولیس-و-ذوب-آهن
برچسب های مرتبط: