شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:22

سخنگوی انصارالله یمن گفت که عربستان خود را وارد جنگی کرده که در آن با شکست مواجه خواهد شد و در مهلکه بسیار خطرناکی وارد شده است....

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud hkwhvhggi dlk 'tj ;i uvfsjhk oUn vh Uhvn Ok'd ;vni ;i nv Hk fh a;sj lUhOi oUhin an U nv lig;i fsdhv oxvkh;d Uhvn ani hsj.... hkwhvhggi: Hg suUn nv lig;i oxvkh;d htjhni hsj sok'Ud hkwhvhggi dlk 'tj ;i uvfsjhk oUn vh Uhvn Ok'd ;vni ;i nv Hk fh a;sj lUhOi oUhin an U nv lig;i fsdhv oxvkh;d Uhvn ani hsj....

تصویر خبر
انصارالله--آل-سعود-در-مهلکه-خطرناکی-افتاده-است
برچسب های مرتبط: