شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:24

تبریز - فرماندار تبریز گفت: هواشناسی پیش بینی کرده که شاخص آلودگی هوای تبریز همچنان در روزهای آینده هفته افزایش می یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jfvdc - tvlhknhv jfvdc 'tj: iUhakhsd Pda fdkd ;vni ;i ahow HgUn'd iUhd jfvdc ilIkhk nv vUcihd Hdkni itji htchda ld dhfn. ahow HgUn'd iUh ilIkhk htchda ld dhfn/ jvnn oUnvUih uhlg hwgd jfvdc - tvlhknhv jfvdc 'tj: iUhakhsd Pda fdkd ;vni ;i ahow HgUn'd iUhd jfvdc ilIkhk nv vUcihd Hdkni itji htchda ld dhfn.

تصویر خبر
شاخص-آلودگی-هوا-همچنان-افزایش-می-یابد--تردد-خودروها-عامل-اصلی
برچسب های مرتبط: