شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:25

پرواز شماره W۵۰۶۵ هواپیمایی ماهان که از تهران عازم دبی بود به دلیل نقص فنی شدید و از کار افتادن کامپیوترهای آن در آسمان مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شد. مسئولان ماهان تلاش می‌کنند مسافران این پرواز را مجددا سوار این هواپیما کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

PvUhc alhvi W۵۰۶۵ iUhPdlhdd lhihk ;i hc jivhk uhcl nfd fUn fi ngdg krw tkd andn U hc ;hv htjhnk ;hlPdUjvihd Hk nv Hslhk lOfUv fi tvUn hqxvhvd nv tvUn'hi advhc an. lsmUghk lhihk jgha ld‌;kkn lshtvhk hdk PvUhc vh lOnnh sUhv hdk iUhPdlh ;kkn. sdsjl khUfvd PvUhc jivhk-nfd lhihk hc ;hv htjhn +u;s PvUhc alhvi W۵۰۶۵ iUhPdlhdd lhihk ;i hc jivhk uhcl nfd fUn fi ngdg krw tkd andn U hc ;hv htjhnk ;hlPdUjvihd Hk nv Hslhk lOfUv fi tvUn hqxvhvd nv tvUn'hi advhc an. lsmUghk lhihk jgha ld‌;kkn lshtvhk hdk PvUhc vh lOnnh sUhv hdk iUhPdlh ;kkn.

تصویر خبر
سیستم-ناوبری-پرواز-تهران-دبی-ماهان-از-کار-افتاد--عکس
برچسب های مرتبط: