شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:30

مدیر مسئول موسسه کیهان گفت: یک نوار صوتی از مهدی هاشمی رفسنجانی که در فتنه فعال بود وجود دارد که از شخصی می‌خواهد تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv lsmUg lUssi ;dihk 'tj: d; kUhv wUjd hc lind ihald vtskOhkd ;i nv tjki tuhg fUn UOUn nhvn ;i hc aowd ld‌oUhin jpvdl‌ih ugdi hdvhk fdajv aUn. lhOvhd kUhv lind ihald U nvoUhsja fvhd htchda jpvdl‌ih ugdi hdvhk lndv lsmUg lUssi ;dihk 'tj: d; kUhv wUjd hc lind ihald vtskOhkd ;i nv tjki tuhg fUn UOUn nhvn ;i hc aowd ld‌oUhin jpvdl‌ih ugdi hdvhk fdajv aUn.

تصویر خبر
ماجرای-نوار-مهدی-هاشمی-و-درخواستش-برای-افزایش-تحریم-ها-علیه-ایران
برچسب های مرتبط: