شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:31

یک مقام آگاه در ستاد فرماندهی عملیات الانبار گفت: مسئول نظامی داعش ملقب به "ابودلال" در حمله هوایی ائتلاف بین الملل به مراکز تجمع داعش در غرب الرمادی کشته شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lrhl H'hi nv sjhn tvlhknid ulgdhj hghkfhv 'tj: lsmUg kzhld nhua lgrf fi "hfUnghg" nv plgi iUhdd hmjght fdk hglgg fi lvh;c jOlu nhua nv yvf hgvlhnd ;aji an. igh;j lsmUg kzhld nhua nv yvf hgvlhnd d; lrhl H'hi nv sjhn tvlhknid ulgdhj hghkfhv 'tj: lsmUg kzhld nhua lgrf fi "hfUnghg" nv plgi iUhdd hmjght fdk hglgg fi lvh;c jOlu nhua nv yvf hgvlhnd ;aji an.

تصویر خبر
هلاکت-مسئول-نظامی-داعش-در-غرب-الرمادی
برچسب های مرتبط: