شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:33

هیچگاه توئیت مصرانه و جدی «فرانک لانتز» در صبح 8 نوامبر از یادمان نمی‌‌رود که نوشت: «قطعا هیلاری رییس‌جمهور خواهد شد». چندین ساعت بعد به غیر از چند کارشناس معدود، تقریبا همه مردم آمریکا از پیروزی ترامپ شوکه شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

idI'hi jUmdj lwvhki U Ond Ktvhk; ghkjcL nv wfp 8 kUhlfv hc dhnlhk kld‌‌vUn ;i kUaj: Krxuh idghvd vdds‌OliUv oUhin anL. Ikndk shuj fun fi ydv hc Ikn ;hvakhs lunUnT jrvdfh ili lvnl Hlvd;h hc PdvUcd jvhlP aU;i ankn. Pda‌fdkd‌ihd Kfcv' U hajfhiL ;hvakhshk Hlvd;hdd nvfhvi jvhlP + jwhUdv idI'hi jUmdj lwvhki U Ond Ktvhk; ghkjcL nv wfp 8 kUhlfv hc dhnlhk kld‌‌vUn ;i kUaj: Krxuh idghvd vdds‌OliUv oUhin anL. Ikndk shuj fun fi ydv hc Ikn ;hvakhs lunUnT jrvdfh ili lvnl Hlvd;h hc PdvUcd jvhlP aU;i ankn.

تصویر خبر
پیش-بینی-های--بزرگ-و-اشتباه--کارشناسان-آمریکایی-درباره-ترامپ---تصاویر
برچسب های مرتبط: