شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:33

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه برجام خسارت محض است، گفت: درباره فرار بیش از ۶۰ نفر از روزنامه‌نگاران مدعی اصلاحات، وزیر و معاونان دولت اصلاحات و فعالیت‌ آنان در VOA و BBC باید پاسخ داده شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv lsmUg vUckhli ;dihk fh fdhk hdk;i fvOhl oshvj lpq hsjT 'tj: nvfhvi tvhv fda hc ۶۰ ktv hc vUckhli‌k'hvhk lnud hwghphjT Ucdv U luhUkhk nUgj hwghphj U tuhgdj‌ Hkhk nv VOA U BBC fhdn Phso nhni aUn. avdjulnhvd: fvOhl oshvj lpq hsj/ ;Uh;fdhk: khli ۳۰ ktv fi jvhlP fvhd jpvdl hdvhk lp;Ul hsj lndv lsmUg vUckhli ;dihk fh fdhk hdk;i fvOhl oshvj lpq hsjT 'tj: nvfhvi tvhv fda hc ۶۰ ktv hc vUckhli‌k'hvhk lnud hwghphjT Ucdv U luhUkhk nUgj hwghphj U tuhgdj‌ Hkhk nv VOA U BBC fhdn Phso nhni aUn.

تصویر خبر
شریتعمداری--برجام-خسارت-محض-است--کواکبیان--نامه-۳۰-نفر-به-ترامپ-برای-تحریم-ایران-محکوم-است
برچسب های مرتبط: