شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:33

در پایان سال 2016 میلادی، با کسب اکثریت آرا سردار آزمون به عنوان بهترین مهاجم و گلزن روستوف و سومین بازیکن برتر این تیم معرفی شد.

nv Phdhk shg 2016 ldghndT fh ;sf h;evdj Hvh svnhv HclUk fi ukUhk fijvdk lihOl U 'gck vUsjUt U sUldk fhcd;k fvjv hdk jdl luvtd an. svnhv HclUk fijvdk 'gck U sUldk fhcd;k fvjv vUsjUt an nv Phdhk shg 2016 ldghndT fh ;sf h;evdj Hvh svnhv HclUk fi ukUhk fijvdk lihOl U 'gck vUsjUt U sUldk fhcd;k fvjv hdk jdl luvtd an.

تصویر خبر
سردار-آزمون-بهترین-گلزن-و-سومین-بازیکن-برتر-روستوف-شد
برچسب های مرتبط: