شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:36

شورای امنیت، به اتفاق آرا، قطعنامه پیشنهادی روسیه و ترکیه را برای برقراری آتش بس در سوریه تصویب کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aUvhd hlkdjT fi hjthr HvhT rxukhli Pdakihnd vUsdi U jv;di vh fvhd fvrvhvd Hja fs nv sUvdi jwUdf ;vn. rxukhli Ondn aUvhd hlkdj nvfhvG sUvdi ahlg Ii fknihdd hsj? aUvhd hlkdjT fi hjthr HvhT rxukhli Pdakihnd vUsdi U jv;di vh fvhd fvrvhvd Hja fs nv sUvdi jwUdf ;vn.

تصویر خبر
قطعنامه-جدید-شورای-امنیت-دربار--سوریه-شامل-چه-بندهایی-است-
برچسب های مرتبط: