شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:39

یک فروند هواپیما که قصد خروج از فرودگاه مهرآباد را داشت، در زمان بلندشدن از زمین با مشکل مواجه شد که بلافاصله مجدد به فرودگاه مهرآباد بازگشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; tvUkn iUhPdlh ;i rwn ovUO hc tvUn'hi livHfhn vh nhajT nv clhk fgknank hc cldk fh la;g lUhOi an ;i fghthwgi lOnn fi tvUn'hi livHfhn fhc'aj. krw tkd nv d; PvUhc/tvUn lOnn nv tvUn'hi livHfhn d; tvUkn iUhPdlh ;i rwn ovUO hc tvUn'hi livHfhn vh nhajT nv clhk fgknank hc cldk fh la;g lUhOi an ;i fghthwgi lOnn fi tvUn'hi livHfhn fhc'aj.

تصویر خبر
نقص-فنی-در-یک-پرواز-فرود-مجدد-در-فرودگاه-مهرآباد
برچسب های مرتبط: