شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:42

در لابه‌لای اخبار بین‌الملل، تصاویر جالبی از رخدادهای مهم وجود دارد که می‌تواند برای مخاطب قابل توجه باشد، آنچه در این گزارش آمده، دست‌چین تصاویری از گوشه و کنار حوادث جهان در هفته گذشته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv ghfi‌ghd hofhv fdk‌hglggT jwhUdv Ohgfd hc vonhnihd lil UOUn nhvn ;i ld‌jUhkn fvhd lohxf rhfg jUOi fhanT HkIi nv hdk 'chva HlniT nsj‌Idk jwhUdvd hc 'Uai U ;khv pUhne Oihk nv itji 'baji hsj. af‌kadkd sUvd‌ih nv ldnhk hlUd nlar + jwhUdv nv ghfi‌ghd hofhv fdk‌hglggT jwhUdv Ohgfd hc vonhnihd lil UOUn nhvn ;i ld‌jUhkn fvhd lohxf rhfg jUOi fhanT HkIi nv hdk 'chva HlniT nsj‌Idk jwhUdvd hc 'Uai U ;khv pUhne Oihk nv itji 'baji hsj.

تصویر خبر
شب-نشینی-سوری-ها-در-میدان-اموی-دمشق---تصاویر
برچسب های مرتبط: