شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:43

تسنیم نوشت: وزیر دولت دهم گفت: CIA به این نکته اشاره می‌کند که در فتنه ۸۸ اغلب کسانی که اعتراض کردند از طبقه متوسط به بالای جامعه بودند و مردم طبقه متوسط به پایین حضور نداشتند و این بار باید این طبقه را پای کار بیاوریم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jskdl kUaj: Ucdv nUgj nil 'tj: CIA fi hdk k;ji hahvi ld‌;kn ;i nv tjki ۸۸ hygf ;shkd ;i hujvhq ;vnkn hc xfri ljUsx fi fhghd Ohlui fUnkn U lvnl xfri ljUsx fi Phddk pqUv knhajkn U hdk fhv fhdn hdk xfri vh Phd ;hv fdhUvdl. vUhdj Ucdv hsfr hxghuhj hc kra shclhk sdh nv pUhne shg 88 jskdl kUaj: Ucdv nUgj nil 'tj: CIA fi hdk k;ji hahvi ld‌;kn ;i nv tjki ۸۸ hygf ;shkd ;i hujvhq ;vnkn hc xfri ljUsx fi fhghd Ohlui fUnkn U lvnl xfri ljUsx fi Phddk pqUv knhajkn U hdk fhv fhdn hdk xfri vh Phd ;hv fdhUvdl.

تصویر خبر
روایت-وزیر-اسبق-اطلاعات-از-نقش-سازمان-سیا-در-حوادث-سال-88
برچسب های مرتبط: