شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:44

مهاجم جنوبی آبی ها روز یکشنبه با حضور در ساختمان باشگاه استقلال رضایت نامه خود را دریافت خواهد کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lihOl OkUfd Hfd ih vUc d;akfi fh pqUv nv shojlhk fha'hi hsjrghg vqhdj khli oUn vh nvdhtj oUhin ;vn. htadk hUgdk ovUOd lkwUvdhk nv kdl twg lihOl OkUfd Hfd ih vUc d;akfi fh pqUv nv shojlhk fha'hi hsjrghg vqhdj khli oUn vh nvdhtj oUhin ;vn.

تصویر خبر
افشین-اولین-خروجی-منصوریان-در-نیم-فصل
برچسب های مرتبط: