شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:45

به گزارش مشرق، محسن طاهری اظهار داشت: جلسه‌ای را چند روز گذشته با ویسی برگزار کردیم و در خصوص لیست ورودی و خروجی سپاهان با یکدیگر به صحبت پرداختیم. البته ویسی برای حضور در یک دوره مربیگری راهی ایتالیا شده و چند روز دیگر به ایران بازخواهد گشت.**شرمنده هواداران شدیم وی در مورد بازی روز […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi 'chva lavrT lpsk xhivd hzihv nhaj: Ogsi‌hd vh Ikn vUc 'baji fh Udsd fv'chv ;vndl U nv owUw gdsj UvUnd U ovUOd sPhihk fh d;nd'v fi wpfj Pvnhojdl. hgfji Udsd fvhd pqUv nv d; nUvi lvfd'vd vhid hdjhgdh ani U Ikn vUc nd'v fi hdvhk fhcoUhin 'aj.**avlkni iUhnhvhk andl Ud nv lUvn fhcd vUc O…I xhivd:pvt‌ihdd ;i nhdd cn il oUhsj onh fUn? fi 'chva lavrT lpsk xhivd hzihv nhaj: Ogsi‌hd vh Ikn vUc 'baji fh Udsd fv'chv ;vndl U nv owUw gdsj UvUnd U ovUOd sPhihk fh d;nd'v fi wpfj Pvnhojdl. hgfji Udsd fvhd pqUv nv d; nUvi lvfd'vd vhid hdjhgdh ani U Ikn vUc nd'v fi hdvhk fhcoUhin 'aj.**avlkni iUhnhvhk andl Ud nv lUvn fhcd vUc O…I

تصویر خبر
طاهری-حرف-هایی-که-دایی-زد-هم-خواست-خدا-بود-
برچسب های مرتبط: