شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:51

با وجود این که هفته گذشته نام دفاع چپ نیمکت نشین استقلال در لیست مازاد اعلام شد، ولی نظر سرمربی در این باره تغییر کرده است.

fh UOUn hdk ;i itji 'baji khl nthu IP kdl;j kadk hsjrghg nv gdsj lhchn hughl anT Ugd kzv svlvfd nv hdk fhvi jyddv ;vni hsj. jyddv kzv lkwUvdhk nvfhvi fhcd;k lhchn hsjrghg fh UOUn hdk ;i itji 'baji khl nthu IP kdl;j kadk hsjrghg nv gdsj lhchn hughl anT Ugd kzv svlvfd nv hdk fhvi jyddv ;vni hsj.

تصویر خبر
تغییر-نظر-منصوریان-درباره-بازیکن-مازاد-استقلال
برچسب های مرتبط: