شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:51

با وجود این که هفته گذشته نام دفاع چپ نیمکت نشین استقلال در لیست مازاد اعلام شد، ولی نظر سرمربی در این باره تغییر کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fh UOUn hdk ;i itji 'baji khl nthu IP kdl;j kadk hsjrghg nv gdsj lhchn hughl anT Ugd kzv svlvfd nv hdk fhvi jyddv ;vni hsj. jyddv kzv lkwUvdhk nvfhvi fhcd;k lhchn hsjrghg fh UOUn hdk ;i itji 'baji khl nthu IP kdl;j kadk hsjrghg nv gdsj lhchn hughl anT Ugd kzv svlvfd nv hdk fhvi jyddv ;vni hsj.

تصویر خبر
تغییر-نظر-منصوریان-درباره-بازیکن-مازاد-استقلال
برچسب های مرتبط: