شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:52

منابع عراقی از کشته شدن یک سرکرده ارشد گروه تروریستی-تکفیری داعش و همراهش در استان «دیالی» خبر دادند.

lkhfu uvhrd hc ;aji ank d; sv;vni hvan 'vUi jvUvdsjd-j;tdvd nhua U ilvhia nv hsjhk KndhgdL ofv nhnkn. igh;j d; sv;vni hvan nhua U ilvhia nv KndhgdL uvhr lkhfu uvhrd hc ;aji ank d; sv;vni hvan 'vUi jvUvdsjd-j;tdvd nhua U ilvhia nv hsjhk KndhgdL ofv nhnkn.

تصویر خبر
هلاکت-یک-سرکرده-ارشد-داعش-و-همراهش-در--دیالی--عراق
برچسب های مرتبط: