شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:54

حین خداحافظی گفتم: مهمات و این جور چیزها که به همراه ندارید؟ صدا از کسی در نیامد؛ من هم تفتیش مختصری کردم و آنها را به خدا سپردم. چند دقیقه از رفتن‌شان نگذشته بود که ...

در حال دریافت متن کامل خبر...

pdk onhphtzd 'tjl: lilhj U hdk OUv Idcih ;i fi ilvhi knhvdn? wnh hc ;sd nv kdhlnY lk il jtjda lojwvd ;vnl U Hkih vh fi onh sPvnl. Ikn nrdri hc vtjk‌ahk k'baji fUn ;i ... iknUhki hd ;i nvnsvshc an! pdk onhphtzd 'tjl: lilhj U hdk OUv Idcih ;i fi ilvhi knhvdn? wnh hc ;sd nv kdhlnY lk il jtjda lojwvd ;vnl U Hkih vh fi onh sPvnl. Ikn nrdri hc vtjk‌ahk k'baji fUn ;i ...

تصویر خبر
هندوانه-ای-که-دردسرساز-شد-
برچسب های مرتبط: