شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:56

کاشان - ایرنا - رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون حدود 10 هزار تن در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور ثبت نام کرده اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hahk - hdvkh - vmds lv;c rvHk U ujvj Uchvj finhajT nvlhk U HlUca Pca;d 'tj: jh;kUk pnUn 10 ichv jk nv fdsj U nUldk OakUhvi rvHk U ujvj nhka'hi ihd ugUl Pca;d ;aUv efj khl ;vni hkn. efj khl 10ichv ktv nv OakUhvi rvHk U ujvj nhka'hi ihd ugUl Pca;d ;aUv ;hahk - hdvkh - vmds lv;c rvHk U ujvj Uchvj finhajT nvlhk U HlUca Pca;d 'tj: jh;kUk pnUn 10 ichv jk nv fdsj U nUldk OakUhvi rvHk U ujvj nhka'hi ihd ugUl Pca;d ;aUv efj khl ;vni hkn.