یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 08:37

در حاشیه فشارهای روزافزون دلواپسان به وزرای نفت و راه، روزنامه شهروند منتشر کرد.

nv phadi tahvihd vUchtcUk ngUhPshk fi Ucvhd ktj U vhiT vUckhli aivUkn lkjav ;vn. hdk nU Ucdv jpj tahv plghj sk'dk ngUhPshk isjkn! nv phadi tahvihd vUchtcUk ngUhPshk fi Ucvhd ktj U vhiT vUckhli aivUkn lkjav ;vn.

تصویر خبر
این-دو-وزیر-تحت-فشار-حملات-سنگین-دلواپسان-هستند-
برچسب های مرتبط: