یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 09:01

«تحقیقات ژورنال انجمن قلب امریکا نشان می دهد نتیجه تماشا کردن بیش از اندازه تلویزیون اتفاقی وحشتناک به نام مرگ زودرس است و افرادی که بیش از 3 ساعت در روز تلویزیون نگاه می‌کنند بیشتر در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرند.» این خبر، سوژه کارتون امروز روزنامه شرق شده است.

Kjprdrhj CUvkhg hkOlk rgf hlvd;h kahk ld nin kjdOi jlhah ;vnk fda hc hknhci jgUdcdUk hjthrd Upajkh; fi khl lv' cUnvs hsj U htvhnd ;i fda hc 3 shuj nv vUc jgUdcdUk k'hi ld‌;kkn fdajv nv luvq oxv lv' rvhv ld‌'dvkn.L hdk ofvT sUCi ;hvjUk hlvUc vUckhli avr ani hsj. jhedv Ondn jgUdcdUk: lv' cUnvs! Kjprdrhj CUvkhg hkOlk rgf hlvd;h kahk ld nin kjdOi jlhah ;vnk fda hc hknhci jgUdcdUk hjthrd Upajkh; fi khl lv' cUnvs hsj U htvhnd ;i fda hc 3 shuj nv vUc jgUdcdUk k'hi ld‌;kkn fdajv nv luvq oxv lv' rvhv ld‌'dvkn.L hdk ofvT sUCi ;hvjUk hlvUc vUckhli avr ani hsj.

تصویر خبر
تاثیر-جدید-تلویزیون--مرگ-زودرس-
برچسب های مرتبط: