یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 09:01

«تحقیقات ژورنال انجمن قلب امریکا نشان می دهد نتیجه تماشا کردن بیش از اندازه تلویزیون اتفاقی وحشتناک به نام مرگ زودرس است و افرادی که بیش از 3 ساعت در روز تلویزیون نگاه می‌کنند بیشتر در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرند.» این خبر، سوژه کارتون امروز روزنامه شرق شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Kjprdrhj CUvkhg hkOlk rgf hlvd;h kahk ld nin kjdOi jlhah ;vnk fda hc hknhci jgUdcdUk hjthrd Upajkh; fi khl lv' cUnvs hsj U htvhnd ;i fda hc 3 shuj nv vUc jgUdcdUk k'hi ld‌;kkn fdajv nv luvq oxv lv' rvhv ld‌'dvkn.L hdk ofvT sUCi ;hvjUk hlvUc vUckhli avr ani hsj. jhedv Ondn jgUdcdUk: lv' cUnvs! Kjprdrhj CUvkhg hkOlk rgf hlvd;h kahk ld nin kjdOi jlhah ;vnk fda hc hknhci jgUdcdUk hjthrd Upajkh; fi khl lv' cUnvs hsj U htvhnd ;i fda hc 3 shuj nv vUc jgUdcdUk k'hi ld‌;kkn fdajv nv luvq oxv lv' rvhv ld‌'dvkn.L hdk ofvT sUCi ;hvjUk hlvUc vUckhli avr ani hsj.

تصویر خبر
تاثیر-جدید-تلویزیون--مرگ-زودرس-
برچسب های مرتبط: