یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 10:50

کرج-ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرزگفت: دریافت حق سرویس به رستوران ها از سوی شهروندان ممنوع است.

;vO-hdvkh- lndv;g jucdvhj p;Uljd hsjhk hgfvc'tj: nvdhtj pr svUds fi vsjUvhk ih hc sUd aivUknhk llkUu hsj. Pvnhoj pr svUds fi vsjUvhk ih nvhgfvcllkUu ;vO-hdvkh- lndv;g jucdvhj p;Uljd hsjhk hgfvc'tj: nvdhtj pr svUds fi vsjUvhk ih hc sUd aivUknhk llkUu hsj.

تصویر خبر
پرداخت-حق-سرویس-به-رستوران-ها-درالبرزممنوع