یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 11:02

به ۲ نفر کارگر خانم جهت بسته بندی در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام کارگر خانم جهت بسته بندی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ۲ ktv ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv ckOhk fi ۲ ktv ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-خانم-جهت-بسته-بندی-در-زنجان