یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 20:13

شماره دی ماه ماهنامه طنز و کارتون خط خطی با کارتونی از محسن ایزدی درباره تصمیم اردوغان در خصوص داعش و اتحادیه اروپا منتشر شد.

alhvi nd lhi lhikhli xkc U ;hvjUk ox oxd fh ;hvjUkd hc lpsk hdcnd nvfhvi jwldl hvnUyhk nv owUw nhua U hjphndi hvUPh lkjav an. fvkhli jhci hvnUyhk fvhd nhua! alhvi nd lhi lhikhli xkc U ;hvjUk ox oxd fh ;hvjUkd hc lpsk hdcnd nvfhvi jwldl hvnUyhk nv owUw nhua U hjphndi hvUPh lkjav an.

تصویر خبر
برنامه-تازه-اردوغان-برای-داعش-