یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:20

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که بر خلاف باورهای رایج، مغز مرکز هوشیاری کل بدن نبوده و قلب نیز نقش مهمی در روند هوشیاری ایفا می‌کند.

d; PCUia Ondn kahk ld‌nin ;i fv oght fhUvihd vhdOT lyc lv;c iUadhvd ;g fnk kfUni U rgf kdc kra lild nv vUkn iUadhvd hdth ld‌;kn. rgf hkshk "lyc" nhvn! d; PCUia Ondn kahk ld‌nin ;i fv oght fhUvihd vhdOT lyc lv;c iUadhvd ;g fnk kfUni U rgf kdc kra lild nv vUkn iUadhvd hdth ld‌;kn.

تصویر خبر
قلب-انسان--مغز--دارد-