یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:21

سرمربی استقلال می گوید جلسه اش با مدیرعامل این باشگاه درباره ادامه راه این تیم بوده است.

svlvfd hsjrghg ld 'Udn Ogsi ha fh lndvuhlg hdk fha'hi nvfhvi hnhli vhi hdk jdl fUni hsj. wpfj‌ihd lkwUvdhk nvfhvi Ogsi ha fh lndvuhlg hsjrghg svlvfd hsjrghg ld 'Udn Ogsi ha fh lndvuhlg hdk fha'hi nvfhvi hnhli vhi hdk jdl fUni hsj.

تصویر خبر
صحبت-های-منصوریان-درباره-جلسه-اش-با-مدیرعامل-استقلال
برچسب های مرتبط: