یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:22

سرلشکر محسن رضایی با حضور در منزل مادر سردار جاویدنشان احمد متوسلیان با خانواده این سردار سرافزار دیدار و گفتگو کرد.

svga;v lpsk vqhdd fh pqUv nv lkcg lhnv svnhv OhUdnkahk hpln ljUsgdhk fh ohkUhni hdk svnhv svhtchv ndnhv U 'tj'U ;vn. ndnhv lpsk vqhdd fh ohkUhni svnhv hpln ljUsgdhk U aidnhk xUrhkd svga;v lpsk vqhdd fh pqUv nv lkcg lhnv svnhv OhUdnkahk hpln ljUsgdhk fh ohkUhni hdk svnhv svhtchv ndnhv U 'tj'U ;vn.

تصویر خبر
دیدار-محسن-رضایی-با-خانواده-سردار-احمد-متوسلیان-و-شهیدان-طوقانی
برچسب های مرتبط: