یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:22

"صفا بویداش" که 10 دقیقه پس از ورود به کلوب شبانۀ رینا در شهر استانبول ترکیه برای نجات خود از تیراندازی یک فرد مسلح پا به فرار گذاشته بود، جزئیاتی را از این جنایت بیان کرد....

در حال دریافت متن کامل خبر...

"wth fUdnha" ;i 10 nrdri Ps hc UvUn fi ;gUf afhkG vdkh nv aiv hsjhkfUg jv;di fvhd kOhj oUn hc jdvhknhcd d; tvn lsgp Ph fi tvhv 'bhaji fUnT Ocmdhjd vh hc hdk Okhdj fdhk ;vn.... 'chva ahin udkd ;ajhv hsjhkfUg ...Kilnd'v vh g'n ld‌;vndlL "wth fUdnha" ;i 10 nrdri Ps hc UvUn fi ;gUf afhkG vdkh nv aiv hsjhkfUg jv;di fvhd kOhj oUn hc jdvhknhcd d; tvn lsgp Ph fi tvhv 'bhaji fUnT Ocmdhjd vh hc hdk Okhdj fdhk ;vn....

تصویر خبر
گزارش-شاهد-عینی-کشتار-استانبول-----همدیگر-را-لگد-می-کردیم-
برچسب های مرتبط: