یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:25

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم روستایی در آذر ماه ۷.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ (۷.۳ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

fv hshs 'chva lv;c HlhvT jUvl vUsjhdd nv Hbv lhi ۷.۲ nvwn hsj ;i ksfj fi jUvl nUhcni lhii lkjid fi Hfhk lhi ۱۳۹۵ (۷.۳ nvwn)T ۰.۱ Uhpn nvwn ;hia dhtji hsj. jUvl vUsjhdd ۷.۲ nvwn an fv hshs 'chva lv;c HlhvT jUvl vUsjhdd nv Hbv lhi ۷.۲ nvwn hsj ;i ksfj fi jUvl nUhcni lhii lkjid fi Hfhk lhi ۱۳۹۵ (۷.۳ nvwn)T ۰.۱ Uhpn nvwn ;hia dhtji hsj.

تصویر خبر
تورم-روستایی-۷-۲-درصد-شد