یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:31

دروازه بان تیم درون دروازه جادو و طلسم قرار داده، مهاجم حریف در دقیقه 91 متوجه این قضیه می شود و آن را برمی دارد و در دقیقه 98 گل می زند!

در حال دریافت متن کامل خبر...

nvUhci fhk jdl nvUk nvUhci OhnU U xgsl rvhv nhniT lihOl pvdt nv nrdri 91 ljUOi hdk rqdi ld aUn U Hk vh fvld nhvn U nv nrdri 98 'g ld ckn! tdgl/ fhcd;kd ;i fh xgsl nvUhci‌fhkd ld‌;vn! nvUhci fhk jdl nvUk nvUhci OhnU U xgsl rvhv nhniT lihOl pvdt nv nrdri 91 ljUOi hdk rqdi ld aUn U Hk vh fvld nhvn U nv nrdri 98 'g ld ckn!

تصویر خبر
فیلم--بازیکنی-که-با-طلسم-دروازه-بانی-می-کرد-