یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:36

آبادان - ایرنا - دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با انتقاد از فراوانی و تعدد قوانین در کشور گفت:دستگاه های تصمیم گیر نیز فراوان هستند و 160 دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات در کشور داریم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hfhnhk - hdvkh - nsjdhv vmds‌OliUvd nv hlUv prUr aivUknd fh hkjrhn hc tvhUhkd U junn rUhkdk nv ;aUv 'tj:nsj'hi ihd jwldl 'dv kdc tvhUhk isjkn U 160 nsj'hi U lvOu hdOhn rhkUk U lrvvhj nv ;aUv nhvdl. hkjrhn hldk chni hc junn rUhkdk ;aUv/ 160 nsj'hi ljUgd rhkUk nhvdl Hfhnhk - hdvkh - nsjdhv vmds‌OliUvd nv hlUv prUr aivUknd fh hkjrhn hc tvhUhkd U junn rUhkdk nv ;aUv 'tj:nsj'hi ihd jwldl 'dv kdc tvhUhk isjkn U 160 nsj'hi U lvOu hdOhn rhkUk U lrvvhj nv ;aUv nhvdl.

تصویر خبر
انتقاد-امین-زاده-از-تعدد-قوانین-کشور--160-دستگاه-متولی-قانون-داریم
برچسب های مرتبط: