یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:36

روزنامه پیروزی روی جلد روز دوشنبه‌اش ادعا کرده مشکل این است که سروش رفیعی به پرسپولیس نیاید!

vUckhli PdvUcd vUd Ogn vUc nUakfi‌ha hnuh ;vni la;g hdk hsj ;i svUa vtdud fi PvsPUgds kdhdn! hnuhd OkOhgd vUckhli PdvUcd nvfhvi vtdud vUckhli PdvUcd vUd Ogn vUc nUakfi‌ha hnuh ;vni la;g hdk hsj ;i svUa vtdud fi PvsPUgds kdhdn!

تصویر خبر
ادعای-جنجالی-روزنامه-پیروزی-درباره-رفیعی
برچسب های مرتبط: