یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:36

دروازه بان تیم درون دروازه جادو و طلسم قرار داده، مهاجم حریف در دقیقه ۹۱ متوجه این قضیه می شود و آن را برمی دارد و در دقیقه ۹۸ گل می زند! مطالب مرتبط

در حال دریافت متن کامل خبر...

nvUhci fhk jdl nvUk nvUhci OhnU U xgsl rvhv nhniT lihOl pvdt nv nrdri ۹۱ ljUOi hdk rqdi ld aUn U Hk vh fvld nhvn U nv nrdri ۹۸ 'g ld ckn! lxhgf lvjfx tdgl/ fhcd;kd ;i fh xgsl nvUhci‌fhkd ld‌;vn! nvUhci fhk jdl nvUk nvUhci OhnU U xgsl rvhv nhniT lihOl pvdt nv nrdri ۹۱ ljUOi hdk rqdi ld aUn U Hk vh fvld nhvn U nv nrdri ۹۸ 'g ld ckn! lxhgf lvjfx

تصویر خبر
فیلم--بازیکنی-که-با-طلسم-دروازه-بانی-می-کرد-