یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:36

ادعای جنجالی روزنامه پیروزی درباره سروش رفیعی برای جلد دوشنبه‌اش! ورزش > لیگ برتر – روزنامه پیروزی روی جلد روز دوشنبه‌اش ادعا کرده مشکل این است که سروش رفیعی به پرسپولیس نیاید! به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ روزنامه پیروزی برای روز دوشنبه حمله سختی دارد به تراکتورسازی. آنها اعتقاد دارند که مدیران تیم […]

hnuhd OkOhgd vUckhli PdvUcd nvfhvi svUa vtdud fvhd Ogn nUakfi‌ha! Uvca > gd' fvjv – vUckhli PdvUcd vUd Ogn vUc nUakfi‌ha hnuh ;vni la;g hdk hsj ;i svUa vtdud fi PvsPUgds kdhdn! fi 'chva ofv'chvd ofvHkghdkY vUckhli PdvUcd fvhd vUc nUakfi plgi sojd nhvn fi jvh;jUvshcd. Hkih hujrhn nhvkn ;i lndvhk jdl O…I hnuhd OkOhgd vUckhli PdvUcd nvfhvi svUa vtdud fvhd Ogn nUakfi‌ha! hnuhd OkOhgd vUckhli PdvUcd nvfhvi svUa vtdud fvhd Ogn nUakfi‌ha! Uvca > gd' fvjv – vUckhli PdvUcd vUd Ogn vUc nUakfi‌ha hnuh ;vni la;g hdk hsj ;i svUa vtdud fi PvsPUgds kdhdn! fi 'chva ofv'chvd ofvHkghdkY vUckhli PdvUcd fvhd vUc nUakfi plgi sojd nhvn fi jvh;jUvshcd. Hkih hujrhn nhvkn ;i lndvhk jdl O…I

تصویر خبر
ادعای-جنجالی-روزنامه-پیروزی-درباره-سروش-رفیعی-برای-جلد-دوشنبه-اش-