یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:36

سرمربی استقلال می گوید جلسه اش با مدیرعامل این باشگاه درباره ادامه راه این تیم بوده است. به گزارش مشرق، علیرضا منصوریان در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه استقلال، درباره جلسه اش با مدیرعامل استقلال گفت: در این جلسه که آقایان عبداللهی و توفیقی هم حضور داشتند، درباره آخرین وضعیت استقلال در […]

svlvfd hsjrghg ld 'Udn Ogsi ha fh lndvuhlg hdk fha'hi nvfhvi hnhli vhi hdk jdl fUni hsj. fi 'chva lavrT ugdvqh lkwUvdhk nv 'tj U'U fh shdj vsld fha'hi hsjrghgT nvfhvi Ogsi ha fh lndvuhlg hsjrghg 'tj: nv hdk Ogsi ;i Hrhdhk ufnhggid U jUtdrd il pqUv nhajknT nvfhvi Hovdk Uqudj hsjrghg nv O…I wpfj‌ihd lkwUvdhk nvfhvi Ogsi ha fh lndvuhlg hsjrghg svlvfd hsjrghg ld 'Udn Ogsi ha fh lndvuhlg hdk fha'hi nvfhvi hnhli vhi hdk jdl fUni hsj. fi 'chva lavrT ugdvqh lkwUvdhk nv 'tj U'U fh shdj vsld fha'hi hsjrghgT nvfhvi Ogsi ha fh lndvuhlg hsjrghg 'tj: nv hdk Ogsi ;i Hrhdhk ufnhggid U jUtdrd il pqUv nhajknT nvfhvi Hovdk Uqudj hsjrghg nv O…I

تصویر خبر
صحبت-های-منصوریان-درباره-جلسه-اش-با-مدیرعامل-استقلال
برچسب های مرتبط: