یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:39

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه آنچه درباره برجام می‌خواستیم عملیاتی شده است، اظهار کرد: همه آنچه در زمینه برجام می‌خواستیم، چه در موضوع انرژی هسته‌ای و چه در سایر موضوعات عملیاتی شده است و فقط در بخش بانکی است که همچنان مواردی وجود دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUv fh jh;dn fv hdk;i ili HkIi nvfhvi fvOhl ld‌oUhsjdl ulgdhjd ani hsjT hzihv ;vn: ili HkIi nv cldki fvOhl ld‌oUhsjdlT Ii nv lUqUu hkvCd isji‌hd U Ii nv shdv lUqUuhj ulgdhjd ani hsj U trx nv foa fhk;d hsj ;i ilIkhk lUhvnd UOUn nhvn. ili HkIi nvfhvi fvOhl ld‌oUhsjdl Oc nv foa fhk;d ulgdhjd ani hsj vmds OliUv fh jh;dn fv hdk;i ili HkIi nvfhvi fvOhl ld‌oUhsjdl ulgdhjd ani hsjT hzihv ;vn: ili HkIi nv cldki fvOhl ld‌oUhsjdlT Ii nv lUqUu hkvCd isji‌hd U Ii nv shdv lUqUuhj ulgdhjd ani hsj U trx nv foa fhk;d hsj ;i ilIkhk lUhvnd UOUn nhvn.

تصویر خبر
همه-آنچه-درباره-برجام-می-خواستیم-جز-در-بخش-بانکی-عملیاتی-شده-است
برچسب های مرتبط: