یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:40

مهاجم تیم فوتبال استقلال گفت :درخواست رضایت نامه ام را به افتخارى مدیر عامل باشگاه استقلال ارائه کردم.

lihOl jdl tUjfhg hsjrghg 'tj :nvoUhsj vqhdj khli hl vh fi htjohvى lndv uhlg fha'hi hsjrghg hvhmi ;vnl. htadk: nvoUhsj vqhdj khli hl vh fi htjohvd hvhmi ;vnl lihOl jdl tUjfhg hsjrghg 'tj :nvoUhsj vqhdj khli hl vh fi htjohvى lndv uhlg fha'hi hsjrghg hvhmi ;vnl.

تصویر خبر
افشین--درخواست-رضایت-نامه-ام-را-به-افتخاری-ارائه-کردم
برچسب های مرتبط: