یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:41

مدیرعامل باشگاه استقلال از پدر مدافع این تیم خواست تا فعلا برای دریافت رضایت نامه صبر کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg fha'hi hsjrghg hc Pnv lnhtu hdk jdl oUhsj jh tugh fvhd nvdhtj vqhdj khli wfv ;kkn. nvoUhsj Pnv lnhtu hsjrghg fvhd nvdhtj vqhdjkhli lndvuhlg fha'hi hsjrghg hc Pnv lnhtu hdk jdl oUhsj jh tugh fvhd nvdhtj vqhdj khli wfv ;kkn.

تصویر خبر
درخواست-پدر-مدافع-استقلال-برای-دریافت-رضایتنامه
برچسب های مرتبط: