یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:41

فرمانده دریابانی کیش از توقیف سه لنج صیادی غیر مجاز کشورهای خارجی حاشیه خلیج فارس به دلیل ورود غیرمجاز به آب های جمهوری اسلامی خبر داد و گفت : این لنج ها به دلیل ورود و صید غیر مجاز توقیف که درجریان آن 21 خدمه و ناخدای آنها بازداشت شدند....

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni nvdhfhkd ;da hc jUrdt si gkO wdhnd ydv lOhc ;aUvihd ohvOd phadi ogdO thvs fi ngdg UvUn ydvlOhc fi Hf ihd OliUvd hsghld ofv nhn U 'tj : hdk gkO ih fi ngdg UvUn U wdn ydv lOhc jUrdt ;i nvOvdhk Hk 21 onli U khonhd Hkih fhcnhaj ankn.... hdvhk si gkO ljugr fi ;aUvihd phadG ogdO thvs vh jUrdt ;vn tvlhkni nvdhfhkd ;da hc jUrdt si gkO wdhnd ydv lOhc ;aUvihd ohvOd phadi ogdO thvs fi ngdg UvUn ydvlOhc fi Hf ihd OliUvd hsghld ofv nhn U 'tj : hdk gkO ih fi ngdg UvUn U wdn ydv lOhc jUrdt ;i nvOvdhk Hk 21 onli U khonhd Hkih fhcnhaj ankn....

تصویر خبر
ایران-سه-لنج-متعلق-به-کشورهای-حاشی--خلیج-فارس-را-توقیف-کرد
برچسب های مرتبط: