یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:44

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مازندران از تخصیص 200 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولیدی در اجرای بسته حمایتی تولید به صاحبان تولیدی و کشاورزی این استان خبر داد.

khmf vmds hjhr fhcv'hkd wkhduT luhnk U ;ahUvcd lhcknvhk hc jowdw 200 ldgdhvn jUlhk jsidghj vUkr jUgdnd nv hOvhd fsji plhdjd jUgdn fi whpfhk jUgdnd U ;ahUvcd hdk hsjhk ofv nhn. 200 ldgdhvn jUlhk jsidghj vUkr jUgdn nv lhcknvhk hojwhw dhtj khmf vmds hjhr fhcv'hkd wkhduT luhnk U ;ahUvcd lhcknvhk hc jowdw 200 ldgdhvn jUlhk jsidghj vUkr jUgdnd nv hOvhd fsji plhdjd jUgdn fi whpfhk jUgdnd U ;ahUvcd hdk hsjhk ofv nhn.

تصویر خبر
200-میلیارد-تومان-تسهیلات-رونق-تولید-در-مازندران-اختصاص-یافت
برچسب های مرتبط: