یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:49

رئیس جمهور در پاسخ به منتقدانش گفت: هر پروژه‌ای می‌خواهیم افتتاح کنیم می‌گویند برای انتخابات است. هرکاری می‌کنیم می‌گویند برای انتخابات است، هواپیما می‌خریم می‌گویند برای انتخابات است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUv nv Phso fi lkjrnhka 'tj: iv PvUCi‌hd ld‌oUhidl htjjhp ;kdl ld‌'Udkn fvhd hkjohfhj hsj. iv;hvd ld‌;kdl ld‌'Udkn fvhd hkjohfhj hsjT iUhPdlh ld‌ovdl ld‌'Udkn fvhd hkjohfhj hsj. vUphkd:iv ;hvd ld‌;kdlT ld‌'Udknhkjohfhjd hsj/Phso fi sUhg lOvd nvfhvi ;hkndnhjUvd nv hkjohfhj /6 vmds OliUv nv Phso fi lkjrnhka 'tj: iv PvUCi‌hd ld‌oUhidl htjjhp ;kdl ld‌'Udkn fvhd hkjohfhj hsj. iv;hvd ld‌;kdl ld‌'Udkn fvhd hkjohfhj hsjT iUhPdlh ld‌ovdl ld‌'Udkn fvhd hkjohfhj hsj.

تصویر خبر
روحانی-هر-کاری-می-کنیم--می-گویندانتخاباتی-است-پاسخ-به-سوال-مجری-درباره-کاندیداتوری-در-انتخابات--6
برچسب های مرتبط: