یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:51

حداقل دستمزد در سال ۹۶ امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

pnhrg nsjlcn nv shg ۹۶ hlaf nv fvkhli 'tj'Ud UdCi ofvd lUvn fpe U fvvsd rvhv 'vtj. htchda prUr fhdn ljkhsf fh ludaj ;hv'vhk fhan/sfn ludaj j;gdt tvhlUa ani rhkUk ;hv hsj pnhrg nsjlcn nv shg ۹۶ hlaf nv fvkhli 'tj'Ud UdCi ofvd lUvn fpe U fvvsd rvhv 'vtj.

تصویر خبر
افزایش-حقوق-باید-متناسب-با-معیشت-کارگران-باشد-سبد-معیشت-تکلیف-فراموش-شده-قانون-کار-است
برچسب های مرتبط: