یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:53

اهواز- ایرنا- استاندار خوزستان گفت: اگر چه بخش غیزانیه متصل به کلانشهر اهواز بوده و بیش از 600 چاه نفتی در آن است اما محرومیت در این منطقه نگران کننده و غیر قابل قبول است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hiUhc- hdvkh- hsjhknhv oUcsjhk 'tj: h'v Ii foa ydchkdi ljwg fi ;ghkaiv hiUhc fUni U fda hc 600 Ihi ktjd nv Hk hsj hlh lpvUldj nv hdk lkxri k'vhk ;kkni U ydv rhfg rfUg hsj. hsjhknhvoUcsjhk: foa ydchkdi fvoUnhv hc 600 Ih i ktjd hlh lpvUl hiUhc- hdvkh- hsjhknhv oUcsjhk 'tj: h'v Ii foa ydchkdi ljwg fi ;ghkaiv hiUhc fUni U fda hc 600 Ihi ktjd nv Hk hsj hlh lpvUldj nv hdk lkxri k'vhk ;kkni U ydv rhfg rfUg hsj.

تصویر خبر
استاندارخوزستان--بخش-غیزانیه-برخودار-از-600-چا-ه-نفتی-اما-محروم
برچسب های مرتبط: