یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:53

رئیس جمهور گفت که‌ دولت در پیگیری حقوق های نجومی پیش قدم بوده است و با تاکید بر اینکه این موضوع در سایر قوا و نهادها هم مصداق دارد، از آنها خواست که آنها هم راه دولت را پیش بگیرند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUv 'tj ;i‌ nUgj nv Pd'dvd prUr ihd kOUld Pda rnl fUni hsj U fh jh;dn fv hdk;i hdk lUqUu nv shdv rUh U kihnih il lwnhr nhvnT hc Hkih oUhsj ;i Hkih il vhi nUgj vh Pda f'dvkn. vUphkd:nv kihnihd hkrghfd il prUr kOUld isjT fdajv hc nUgj/PvUkni ls;k liv fsji ld‌aUn/7 vmds OliUv 'tj ;i‌ nUgj nv Pd'dvd prUr ihd kOUld Pda rnl fUni hsj U fh jh;dn fv hdk;i hdk lUqUu nv shdv rUh U kihnih il lwnhr nhvnT hc Hkih oUhsj ;i Hkih il vhi nUgj vh Pda f'dvkn.

تصویر خبر
روحانی-در-نهادهای-انقلابی-هم-حقوق-نجومی-هست--بیشتر-از-دولت-پرونده-مسکن-مهر-بسته-می-شود-7
برچسب های مرتبط: