یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:56

مقامات عراق و لبنان از وجود سه تبعه هر کدام از این کشورها در میان قربانیان حمله مسلحانه بامداد یکشنبه به یک باشگاه شبانه در استانبول ترکیه خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lrhlhj uvhr U gfkhk hc UOUn si jfui iv ;nhl hc hdk ;aUvih nv ldhk rvfhkdhk plgi lsgphki fhlnhn d;akfi fi d; fha'hi afhki nv hsjhkfUg jv;di ofv nhnkn. ۳ uvhrd U ۳ gfkhkd nv ldhk rvfhkdhk plgi fi fha'hi afhki hsjhkfUg lrhlhj uvhr U gfkhk hc UOUn si jfui iv ;nhl hc hdk ;aUvih nv ldhk rvfhkdhk plgi lsgphki fhlnhn d;akfi fi d; fha'hi afhki nv hsjhkfUg jv;di ofv nhnkn.

تصویر خبر
۳-عراقی-و-۳-لبنانی-در-میان-قربانیان-حمله-به-باشگاه-شبانه-استانبول
برچسب های مرتبط: