یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:59

دیدار شهرداری تبریز و هاوش گنبد به دلیل پرتاب اشیا تماشاگران نیمه کاره رها شد و تبریزی ها به رختکن رفتند تا دیگر به بازی ادامه ندهند و پا درمیانی سردار آزمون هم برای ادامه بازی فایده ای نداشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ndnhv aivnhvd jfvdc U ihUa 'kfn fi ngdg Pvjhf hadh jlhah'vhk kdli ;hvi vih an U jfvdcd ih fi voj;k vtjkn jh nd'v fi fhcd hnhli knikn U Ph nvldhkd svnhv HclUk il fvhd hnhli fhcd thdni hd knhaj. nv Ovdhk phadi ihd gd' UhgdfhgY/ Ph nvldhkd svnhv HclUk nv OkOhg Uhgdfhg 'kfn ndnhv aivnhvd jfvdc U ihUa 'kfn fi ngdg Pvjhf hadh jlhah'vhk kdli ;hvi vih an U jfvdcd ih fi voj;k vtjkn jh nd'v fi fhcd hnhli knikn U Ph nvldhkd svnhv HclUk il fvhd hnhli fhcd thdni hd knhaj.

تصویر خبر
در-جریان-حاشیه-های-لیگ-والیبال---پا-درمیانی-سردار-آزمون-در-جنجال-والیبال-گنبد