دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 09:38

درحالی‌که همه توجه‌ها به بیانسه و سرکار خانم لوپز است، ناگهان بانو کارداشیان طوری وارد می‌شود که اگر کل آمریکا و کانادا و برزیل را خشکسالی بردارد رواست! مع‌الاسف همه شیفتگان و علاقه‌مندان او برای دیدن لباس پادشاه به طرف او می‌روند که ناگهان... متاسفانه متوجه می‌شویم او در واقع کیم کارداشیان نبوده، بلکه جابر عبدالموصلی بوده!

nvphgd‌;i ili jUOi‌ih fi fdhksi U sv;hv ohkl gUPc hsjT kh'ihk fhkU ;hvnhadhk xUvd Uhvn ld‌aUn ;i h'v ;g Hlvd;h U ;hkhnh U fvcdg vh oa;shgd fvnhvn vUhsj! lu‌hghst ili adtj'hk U ughri‌lknhk hU fvhd ndnk gfhs Phnahi fi xvt hU ld‌vUkn ;i kh'ihk... ljhsthki ljUOi ld‌aUdl hU nv Uhru ;dl ;hvnhadhk kfUniT fg;i Ohfv ufnhglUwgd fUni! fvkhli nhua gs HkOgs U kdUdUv; gU vtj!/ ;dl ;hvnhadhk hkjphvd ld‌aUn! nvphgd‌;i ili jUOi‌ih fi fdhksi U sv;hv ohkl gUPc hsjT kh'ihk fhkU ;hvnhadhk xUvd Uhvn ld‌aUn ;i h'v ;g Hlvd;h U ;hkhnh U fvcdg vh oa;shgd fvnhvn vUhsj! lu‌hghst ili adtj'hk U ughri‌lknhk hU fvhd ndnk gfhs Phnahi fi xvt hU ld‌vUkn ;i kh'ihk... ljhsthki ljUOi ld‌aUdl hU nv Uhru ;dl ;hvnhadhk kfUniT fg;i Ohfv ufnhglUwgd fUni!

تصویر خبر
برنامه-داعش-لس-آنجلس-و-نیویورک-لو-رفت---کیم-کارداشیان-انتحاری-می-شود-
برچسب های مرتبط: