دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 09:44

مناظره مدیر مسئول کیهان و مدیر مسئول مردم سالاری، حاوی اشتباهاتی بود که با این کاریکاتور در صفحه اول آفتاب یزد منتشر شده است.

lkhzvi lndv lsmUg ;dihk U lndv lsmUg lvnl shghvdT phUd hajfhihjd fUn ;i fh hdk ;hvd;hjUv nv wtpi hUg Htjhf dcn lkjav ani hsj. ;hvd;hjUv psdk avdujlnhvd U 'ht‌ihd kOUld! lkhzvi lndv lsmUg ;dihk U lndv lsmUg lvnl shghvdT phUd hajfhihjd fUn ;i fh hdk ;hvd;hjUv nv wtpi hUg Htjhf dcn lkjav ani hsj.

تصویر خبر
کاریکاتور-حسین-شریعتمداری-و-گاف-های-نجومی-
برچسب های مرتبط: