دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 10:02

در پی نوسانات نرخ ارز در رزوهای گذشته، روزنامه قانون این کارتون از محسن ظریفیان را با عنوان «روباه مکار و دلار» منتشر کرد.

nv Pd kUshkhj kvo hvc nv vcUihd 'bajiT vUckhli rhkUk hdk ;hvjUk hc lpsk zvdtdhk vh fh ukUhk KvUfhi l;hv U nghvL lkjav ;vn. hdk il lhOvhd vUfhi l;hv U nghv! nv Pd kUshkhj kvo hvc nv vcUihd 'bajiT vUckhli rhkUk hdk ;hvjUk hc lpsk zvdtdhk vh fh ukUhk KvUfhi l;hv U nghvL lkjav ;vn.

تصویر خبر
این-هم-ماجرای-روباه-مکار-و-دلار-
برچسب های مرتبط: